بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ ... تو اگر گريه کني بغض دلم مي شکند** خنده کن عشق زمين گير شود بعد برو**يک نفر حسرت لبخند تو را ميدارد ** صبر کن گريه به زنجير شود بعد برو ** خواب ديدي شبي از راه سوارت آمد ** باش تاخواب تو تعبير شود بعد برو ...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج